No products in the cart.

Hanne Putzeys

Hanne studeerde af als maatschappelijk assistent en schoolde zich daarna bij als therapeut met expertise in oplossingsgericht werken, rouw en EMDR.

Hanne is op bevallingsrust van eind juli tot november 2021.

Daarna ging ze aan de slag bij slachtofferhulp, onthaal en de hulplijn 1712 bij CAW Oost-Brabant. Ondertussen is ze hier al zeven jaar aan het werk. Intussen volgde ze ook een vierjarige therapie opleiding ‘oplossingsgericht werken’ en daarna rondde ze een eenjarige opleiding therapeutisch werken met rouw en verlies af.

Met de nodige opleiding en enige ervaring in het hulpverleningslandschap sloot ze me in 2018 aan bij groepspraktijk Het Perspectief. Met veel goesting gaat ze voornamelijk kortdurende trajecten aan met hulpvragers. Dit kan heel breed gaan rond stress & burn out, depressieve gevoelens, persoonlijke welbevinden of juist heel diep bij de thema’s rond verlies en rouw en traumatische gebeurtenissen.

Oplossingsgericht wilt zeggen dat we gaan kijken wat je graag veranderd ziet in je leven of denkwijze. Hiervoor gaan we samen op zoek naar welke eigen krachten en mogelijkheden je al bezit en hoe je die anders en/of beter kan inzetten. Hiermee gaan we dan concreet me aan de slag. 

Met het thema rouw gaan we iets anders aan de slag. Daar staan we stil bij de betekenis van het verlies. Hierbij zoek ze welke handvatten je al reeds bezit en wie je mee kan ondersteunen. We zoeken naar een draaglijke manier om om te gaan met het verlies. We zoeken terug verbinding tussen het verlies en jezelf. Rouw bekijk ze in de brede zin van het woord: overlijden, omgaan met ziekte, miskraam, niet aangeboren hersenletsel,…

 

In 2021 vatte ze de opleiding EMDR aan. Onder supervisie begeleid ze nu cliënten met enkelvoudige trauma’s (posttraumatische stressklachten, angsten,…). Voor deze sessies voorzie ze anderhalf uur. 

Functie

Therapeut

Opleiding

Maatschappelijk Assistent

Bijscholingen & Expertises

Oplossingsgerichte therapie (Korzybski Instituut), Rouwtherapie, EMDR therapie